by smartcenter smartcenter

Szanowni Państwo.

W imieniu podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE “RAM” PAULINA BARAN zwracam się z zapytaniem ofertowym w zakresie:

Opracowanie informatycznych systemów zarządzania świadczeniem usług w zakresie zarządzania magazynami.

Szczegółowy opis wymagań i kryteriów znajduje się w załączniku pod tytułem: Załącznik_nr_5_Zapytanie ofertowe_specj

Oferta powinna zawierać ceny netto i brutto za wykonanie usługi.

Kryterium oceny oferty jest 100% cena.

Termin realizacji usługi doradczej: do 12 m-cy od podpisania umowy

Termin związania z ofertą to 01.12.2022r.

WAŻNE:

Ofertę szczegółowo należy wypełnić na załączniku numer 6 dołączonym do zapytania. Załącznik numer 6 – oferta powinna być zaparafowana: każda strona i podpisana przez upoważnioną osobę do jej złożenia, następnie zeskanowana i wysłana na wskazany adres. Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie na adres: ram.biuro@interia.pl do godziny 16:00 dnia 01.06.2022r.

Załączniki do zapytania:

1. Załącznik_nr_5_Zapytanie ofertowe_specj

2. Załącznik_nr_6_Formularz_ofertowy

3. REGULAMIN udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

Z poważaniem,

Paulina Baran

https://smartcenter.com.pl/wp-content/uploads/2022/05/REGULAMIN-Zalacznik_nr_1.pdf

https://smartcenter.com.pl/wp-content/uploads/2022/05/Zalacznik_nr_5_Zapytanie-ofertowe_specj.pdf

https://smartcenter.com.pl/wp-content/uploads/2022/05/Zalacznik_nr_6_Formularz_ofertowy.docx