by fancybox fancybox

Licytacja domków rekreacyjnych

Uwaga! Od dnia 02.10.2017 do dnia 07.10.2017 ogłaszamy licytację domków rekreacyjnych znajdujących się na terenie Smart Center. Proponowane kwoty należy składać w tym terminie w zamkniętych kopertach pod adresem Bat. Chłopskich 50 w Kielcach (w recepcji). Dnia 09.10.2017 koperty zostaną otwarte a licytacje wygra osoba, która zaproponuje najwyższą kwotę. Wywoławcza cena za 3 domki to 6000 zł.