by smartcenter smartcenter

Szanowni Państwo.

W imieniu podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE “RAM” PAULINA BARAN zwracam się z zapytaniem ofertowym w zakresie:

Opracowanie informatycznych systemów zarządzania świadczeniem usług w zakresie zarządzania magazynami

Szczegółowy opis wymagań i kryteriów znajduje się w załączniku pod tytułem: Zapytanie ofertowe

Oferta powinna zawierać ceny netto i brutto za wykonanie usługi.

Kryterium oceny oferty jest 100% cena.

Termin realizacji usługi doradczej: nie później niż do 01.09.2023r.

Termin związania z ofertą to 10.09.2023r.

WAŻNE:

Ofertę szczegółowo należy wypełnić na załączniku numer 6 dołączonym do zapytania. Załącznik numer 6 – oferta powinna być zaparafowana: każda strona i podpisana przez upoważnioną osobę do jej złożenia,  następnie zeskanowana i wysłana na wskazany adres. Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie na adres: ram.biuro@interia.pl do końca dnia 21.12.2022r.

Załączniki do zapytania:
Załącznik_nr_6_Formularz_ofertowy
Zapytanie ofertowe
REGULAMIN VI Nabór